zapewniamy

zasady pobytu

rozkład dnia

cennik

Oferta wakacyjna

rekrutacja

- profesjonalną opiekę dzieci w wieku 2 - 6 lat
- bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- realizację podstawy programowej
- naukę języka angielskiego
- rytmikę z umuzykalnieniem
- naukę tańca
- zajęcia z dogoterapii , kynoterapii
- religię na życzenie rodziców - zajęcia logopedyczne - dwa kolorowe i bezpiecznie wyposażone place zabaw
- domowe posiłki (prowadzimy własną kuchnię)
- śniadanie - II śniadanie - obiad - podwieczorek - dietę dla dzieci z alergiąDo przedszkola uczęszczają dzieci
w wieku 2,5 - 6 lat

Dzieci przebywają w przedszkolu w dni powszednie w godzinach 7:00 - 17:00

Wychowankowie mogą być odbierani z przedszkola przez rodziców bądź prawnych opiekunów, jak również przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów)

8:00 - 7:00
Schodzenie się dzieci, zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych praca z małym zespołem, indywidualne wspomaganie, korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

8:20 - 8:00
Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne (dzieci młodsze), ćwiczenia poranne (dzieci starsze).

8:30 - 8:20
Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9:00 - 8:30
Śniadanie, doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków.

12:00 - 9:00
Zajęcia dydaktyczne, edukacyjno-wychowawcze, zabawy kierowane, tematyczne, ruchowe, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, swobodne zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

13:15 - 12:00
Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad, ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

14:00 - 13:15
Odpoczynek poobiedni, bajka, muzyka, ulubiona przytulanka ( „leżakowanie” – dzieci młodsze), relaks z muzyką, literaturą, wyciszenie, higiena umysłu (dzieci starsze).

14:30 - 14:00
Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacja otoczenia, budzenie zainteresowań otaczającym światem, zabawy badawcze i twórcze.

15:00 - 14:30
Czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku, podwieczorek.

17:00 - 15:00
Tworzenie okazji do działań twórczych, praca indywidualna, zabawa w kącikach zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne i stolikowe, zabawy plastyczno-techniczne, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

17:30 - 17:00
Swobodna aktywność w kącikach zabaw, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.
Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu Niepublicznym "Bajka" wynosi 800,00 złotych. Czesne pokrywa wszystkie zajęcia podstawowe i dodatkowe oraz koszt wyżywienia dzieci.

Wpisowe do przedszkola jest opłatą jednorazową , wpłacaną przy podpisaniu umowy i wynosi 300,00 złotych. W przypadku podpisania umowy na kolejny rok szkolny wpisowe nie jest pobierane.
Dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w okresie przerwy wakacyjnej
(tj. w miesiącu lipcu i sierpniu) danego przedszkola, mogą być zgłaszane do Nas.

W okresie wakacji Nasze przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 17:00.

1.Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do złożenia Karty Zgłoszenia dziecka (do pobrania w biurze placówki lub elektronicznie)
2.Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wpłata wpisowego w kwocie 300 zł (trzysta złotych) i zawarcie umowy o świadczeniu usług.
3.Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami
Zainteresowanych rodziców zapraszamy z pociechami do udziału w zajęciach w celu łatwiejszej i bezstresowej adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych (prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu)

kontakt

skontaktuj się z nami

przedszkole i żłobek
"bajka"

radom, ul. podmiejska 50/1

048 365 29 03, 605 95 54 30
bajka501@wp.pl
Inspektor danych osobowych: Bartłomiej Kida
Przewiń w górę
W górę!